Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Alle websites en webportalen uitgaand van vastgoedkantoor Alvas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruik of elk bezoek van deze website(s) door een internetgebruiker. Door het gebruik van deze website(s) erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde info en rechten en plichten.

De websites of webportalen ( niet limitatief) richten zich op kopers of verkopers van vastgoed of huurders of verhuurders van vastgoed. Indien U via een andere website dan www.alvas.be informatie doorgeeft of opvraagt of deze gebruikt erkent U op de hoogte te zijn dat: deze portalen / landingspagina's / websites geenszins de bedoeling hebben om misleidend te zijn ten aanzien van consumenten en ook geen vergelijkingssites betreffen.

Op ieder pagina zijn onderstaande zaken onverminderd van toepassing, op iedere pagina zal U een link vinden naar deze pagina.

Eigenaar website:

Dit betreft een website van een vastgoedmakelaar:

Alvas – vastgoedmakelaar bemiddelaar Alexander werbrouck

Vijfwegenstraat 25/1 8870 Izegem

0474 525 525 alexander@alvas.be

KBO nummer: 0552 573 168

“Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”; BIV plichtenleer via: https://www.biv.be/media/3/download?inline=1

vastgoedmakelaar-bemiddelaar 509530 erkening in België

BTW-identificatienummer, BE 0552 573 168

“BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”);

Gebruik van deze website

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informative behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merk en rechten/of het auteursrechten/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vormen met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Lees er alles over in ons privacybeleid.

Cookies

De website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Onderneming gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website(s) worden mogelijks ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van analyse en tracking tools. Hieronder een overzicht:

  • Google Analytics
  • Facebook (Facebook Pixel)
  • Google Tag Manager, Google Analytics

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.